Challenges and Opportunities of Microbial Symbiosis for Electrosynthesis Applications
Kapitel i bok, 2019

microbial selection

biocathode

carbon dioxide reduction

microbial electrosynthesis

Författare

Nikolaos Xafenias

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Oskar Modin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Microbial Electrochemical Technologies

Att sluta den gröna cirkeln: bioelektrokemisk produktion av förädlade varor från CO2 och andra bioprocess-restprodukter

Formas, 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2019-09-09