Purchasing management and the role of uncretainty
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Supplier relationships

Purchasing

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Jan Ysbrand Finn Wynstra

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

IMP Journal

Vol. 12 1 127-147

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2019-09-13