What does it take to make the most of supplier relationships?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Purchasing management

supplier relationships

supply networks

organising purchasing

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ivan Snehota

Industrial Marketing Management

0019-8501 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1016/j.indmarman.2019.07.003

Mer information

Skapat

2019-09-19