A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980-1990.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Klas Eriksson

Stockholms universitet

Mirko Ernkvist

Handelshögskolan i Stockholm

Christofer Laurell

Handelshögskolan i Stockholm

Jerker Moodysson

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Rasmus Nykvist

Örebro universitet

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Technological Forecasting and Social Change

0040-1625 (ISSN)

Vol. 147 152-162

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Filosofi

Nationalekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16