A revised perspective on innovation policy for renewal of mature economies – Historical evidence from finance and telecommunications in Sweden 1980-1990.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Christofer Laurell

Mirko Ernkvist

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Technological Forecasting and Social Change

0040-1625 (ISSN)

Vol. 147 152-162

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Filosofi

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2019-09-19