Digital Disruption beyond Uber and Airbnb – tracking the long tail of the sharing economy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Technological Forecasting and Social Change

0040-1625 (ISSN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Filosofi

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2019-09-19