Managing the Efficiency-Flexibility Tension in Innovation: Strategic and Organizational Aspects
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Paolo Boccardelli

Luiss Guido Carli University

Sofia Börjesson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Creativity and Innovation Management

0963-1690 (ISSN) 1467-8691 (eISSN)

Vol. 18 1 2-7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.1111/j.1467-8691.2009.00506.x

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-20