Guide för flexibel automation av lågvolymproduktion
Rapport, 2019

Länk till digital version av guiden inklusive alla bilagor och verktyg: https://www.edig.nu/swedprod

automation

Författare

Peter Almström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Johan Frisk

OpiFlex Automation

Caroline Jarebrant

RISE Research Institutes of Sweden

Malin E S Löfving

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Boel Wadman

RISE Research Institutes of Sweden

Magnus Widfeldt

RISE Research Institutes of Sweden

SWEDPROD Producera i Sverige

VINNOVA (2016-04483), 2016-12-01 -- 2018-11-30.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Robotteknik och automation

Styrkeområden

Produktion

Utgivare

RISE Research Institutes of Sweden

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30