Operation of a DI Diesel Engine with Variable Effective Compression Ratio in HCCI and Conventional Diesel Mode
Paper i proceeding, 2005

Compression Ratio

HCCI

Diesel

Emissions

Författare

Arjan Helmantel

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Jonas Gustavsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Presented at the 2005 SAE World Congress, April 11-14, Detroit, MI, USA, included in SAE 2005 Transactions Journal of Engines

Ämneskategorier

Energiteknik

Farkostteknik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.4271/2005-01-0177

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-16