The effect of pH adjustment on the properties and pressure filtration characteristics of bauxite residue slurries
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Teemu Kinnarinen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

A. Hakkinen

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)

Tuve Mattsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Separation and Purification Technology

1383-5866 (ISSN)

Vol. 212 289-298

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Annan kemiteknik

DOI

10.1016/j.seppur.2018.11.039

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-08