Continuous Innovation, Performance and Knowledge Management: An Introduction
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2006

Knowledge Management

Innovation

Författare

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ross L. Chapman

Western Sydney University

Knowledge and Process Management

Vol. 13 3 129-131

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

DOI

10.1002/kpm.252

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-19