Revisiting Multi-Step Nonlinearity Compensation with Machine Learning
Paper i proceeding, 2019

Författare

Christian Häger

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Henry D. Pfister

Duke University

Rick M. Bütler

Technische Universiteit Eindhoven

Gabriele Liga

Technische Universiteit Eindhoven

Alex Alvarado

Technische Universiteit Eindhoven

IET Conference Publications


978-1-83953-185-9 (ISBN)

European Conf. Optical Communication (ECOC)
Dublin, Ireland,

Coding for terabit-per-second fiber-optical communications (TERA)

Europeiska kommissionen (EU) (EC/H2020/749798), 2017-01-01 -- 2019-12-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

DOI

10.1049/cp.2019.0947

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-21