The Evolution of Knowledge Management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Rikard Lindgren

Göteborgs universitet

Christian Hardless

Kalevi Pessi

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

. Journal of knowledge management practice

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13