Large scale physical model testing on the ultimate compressive strength of a steel stiffened plate structure at cryogenic condition
Paper i proceeding, 2019

See pdf-file

physical model testing

test database

ultimate compressive strength

brittle fracture

cryogenic condition

steel stiffened plate structure

LNG

Författare

Jeom Kee Paik

Pusan National University

University College London (UCL)

Dong Hun Lee

Pusan National University

Sung Hwan Noh

Pusan National University

Dae Kyeom Park

Pusan National University

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Proceedings of the The 12th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics (IMPLAST 2019)

74-

The 12th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics (IMPLAST 2019)
Busan, South Korea,

Grundläggande forskning av den maximala kompressiva styrkan av förstyvade plåtstrukturer i fartyg vid Arktiska och kryogena temperaturer

Vetenskapsrådet (VR), 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-21