Large scale physical model testing on the ultimate strength of a steel stiffened plate structure under cyclic compressive loading
Övrigt konferensbidrag, 2019

See the pdf file

large physical model testing

test database

cyclic compressive loading

steel stiffened plate structures

ultimate strength

Författare

Jeom Kee Paik

Pusan National University

University College London (UCL)

Dong Hun Lee

Pusan National University

Sung Hwan Noh

Pusan National University

Dae Kyeom Park

Pusan National University

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

12th International Symposiumon Plasticity and Impact Mechanic (IMPLAST)
Busan, South Korea,

Grundläggande forskning av den maximala kompressiva styrkan av förstyvade plåtstrukturer i fartyg vid Arktiska och kryogena temperaturer

Vetenskapsrådet (VR) (2018-06864), 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-03