Computational models for the ultimate compressive strength analysis of a steel stiffened plate structure at cryogenic condition
Övrigt konferensbidrag, 2019

See the pdf file

nonlinear finite element method

cryogenic condition

ultimate compressive strength

brittle fracture

Steel stiffened plate structure

Författare

Dong Hun Lee

Pusan National University

Sung Hwan Noh

Pusan National University

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jeom Kee Paik

University College London (UCL)

Pusan National University

The 12th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics (IMPLAST 2019)
Busan, South Korea,

Grundläggande forskning av den maximala kompressiva styrkan av förstyvade plåtstrukturer i fartyg vid Arktiska och kryogena temperaturer

Vetenskapsrådet (VR) (2018-06864), 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-13