Computational models for the ultimate strength analysis of steel stiffened plate structures under monotonic and cyclic compressive loadings
Övrigt konferensbidrag, 2019

See the pdf file

ultimate strength

nonlinear finite element method

Steel stiffened structures

cyclic compressive loading

monotonic compressive loading

Författare

Dong Hun Lee

Pusan National University

Sung Hwan Noh

Pusan National University

Jonas Ringsberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jeom Kee Paik

University College London (UCL)

Pusan National University

IMPLAST 2019. 12th International Symposium on Plasticity and Impact Mechanics
Busan, South Korea,

Grundläggande forskning av den maximala kompressiva styrkan av förstyvade plåtstrukturer i fartyg vid Arktiska och kryogena temperaturer

Vetenskapsrådet (VR) (2018-06864), 2019-01-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-02