Förspända träkonstruktioner
Artikel i övrig tidskrift, 2019

Författare

Alexander Sehlström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Bygg & Teknik

0281-658x (ISSN)

8

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Infrastrukturteknik

Farkostteknik

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-15