På besök hos Mike Schlaich i Berlin
Artikel i dagstidning, 2019

Författare

Alexander Sehlström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, Forskning - Arkitekturens teori och metod

WSP Byggprojektering Tekniknytt

2-5

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Skapat

2019-11-12