Food Consumption and the "Grey" Consumer
Paper i proceeding, 2005

Mat

konsumtion

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

European Association for Consumer Research Conference

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08