The Adoption of Machine Learning Techniques for Software Defect Prediction: An Initial Industrial Validation
Paper i proceeding, 2014

Författare

Rakesh Rana

Göteborgs universitet

Miroslaw Staron

Göteborgs universitet

Christian Berger

Göteborgs universitet

Jörgen Hansson

Martin Nilsson

Wilhelm Meding

Communications in Computer and Information Science

1865-0929 (ISSN)

Vol. 466 270-285

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1007/978-3-319-11854-3_23

ISBN

978-3-319-11854-3

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-19