Backcasting into the future
Kapitel i bok, 2019

innovation

backcasting

Sustainability Transitions

sustainability

Författare

John Holmberg

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Anatomy of a 21st-century sustainability project

180-183
978-91-984166-3-3 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Övrig annan naturvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-21