Technological innovation systems: a review of recent findings and suggestions for further research
Kapitel i bok, 2019

Författare

Anna Bergek

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Handbook of Sustainable Innovation

200-218
978-1-78811-257-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.4337/9781788112574.00019

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-22