Renovation Strategies for Multi-Residential Buildings from the Record Years in Sweden—Profit-Driven or Socioeconomically Responsible?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Kristina Norling Mjörnell

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Kerstin Annadotter

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Sustainability

1937-0695 (ISSN) 1937-0709 (eISSN)

Vol. 11 24

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Byggproduktion

Annan samhällsbyggnadsteknik

DOI

10.3390/su11246988

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-09