Surfactants
Kapitel i bok, 2019

Författare

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry

1-56
9783527303854 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan kemi

DOI

10.1002/14356007.a25_747.pub2

Mer information

Skapat

2019-12-16