Far-right and climate change denial : Denouncing environmental challenges via anti-establishment rhetoric, marketing of doubts, industrial/breadwinner masculinities enactments and ethno-nationalism
Kapitel i bok, 2019

Författare

Martin Hultman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Anna Björk

Tamya Viinikka

The Far Right and the Environment Politics, Discourse and Communication

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-17