Vi måste utbilda framtidens ingenjörer på ett nytt sätt
Artikel i dagstidning, 2019

Författare

Per-Olof Arnäs

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Christian Sandström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

Ny Teknik

4-4

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2019-12-18