Mechanical and thermal characterization of melt-filtered, blended and reprocessed post-consumer WEEE thermoplastics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Erik Stenvall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Recycling

23134321 (eISSN)

Vol. 1 1 89-100

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.3390/recycling1010089

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-03