Problembilder som formar framtidens mobilitet: exemplet "mobilitet som tjänst" i kollektivtrafikplanering
Kapitel i bok, 2019

Samhället byggs och utvecklas av många aktörer tillsammans. Offentlig sektor, näringslivet och civilsamhällets aktörer deltar alla i samhällsbygget - om än på olika sätt, med olika resurser, förmågor, mandat och uppdrag. I den här boken bidrar en rad forskare – verksamma inom olika discipliner och vid olika lärosäten – till en kvalificerad diskussion om dessa aktörers föränderliga betydelse i samhällsbyggnadsprocesser. I boken diskuteras frågor som handlar om makt och ansvar, samt betydelsen av kulturens, idrottens och medborgarnas engagemang. Här finns också en diskussion om digitaliseringens betydelse för omställning och samhällsutveckling och om hur teknisk infrastruktur och system för transport och energi kan omvandlas i takt med förändrade behov och ökade krav på hållbarhet. I boken diskuteras också urbana experiment för samhällsbyggnad, nya modeller för platsutveckling, och de nya krav som offentlig förvaltning ställs inför. Flera av bidragen diskuterar hur aktörer med olika förutsättningar och resurser kan samverka med varandra.

MaaS

Mobility as a Service

Författare

Karolina Isaksson

Kelsey Oldbury

Claus Hedegaard Sørensen

Alexander Paulsson

Mårten Rignell

Göran Smith

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande


9789188651082 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

Annan naturresursteknik

Energisystem

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16