An Algebra of Sequential Decision Problems
Övrigt konferensbidrag, 2019

Författare

Robert Krook

Göteborgs universitet

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik, Funktionell programmering

Workshop on Type-Driven Development
Berlin, Germany,

Ämneskategorier

Algebra och logik

Datavetenskap (datalogi)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2022-05-03