Interaction With Social Robots: Improving Gaze Toward Face but Not Necessarily Joint Attention in Children With Autism Spectrum Disorder
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

W. Cao

South China Normal University

Wenxu Song

South China Normal University

X Li

South China Normal University

S. Zheng

Fudan University

G. Zhang

Caihongqiao Children Rehabilitation and Service Center of Panyu District

Y. Wu

South China Normal University

Sailing He

South China Normal University

H. Zhu

Sun Yat-Sen University

Jiajia Chen

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

South China Normal University

Frontiers in Psychology

16641078 (eISSN)

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Övrig annan medicin och hälsovetenskap

Tillämpad psykologi

DOI

10.3389/fpsyg.2019.01503

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-14