Platsutveckling – Radikal demokrati eller postpolitisk planering?
Kapitel i bok, 2019

Gestaltad livsmiljö, planering, arkitektur, stadsbyggnad, landskap

Författare

Nils Björling

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2020-01-22