Utsläpp av växthusgaser från svensk produktion och konsumtion av mat år 2045
Rapport, 2019

Författare

Stefan Wirsenius

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljö- och naturvårdsvetenskap

Utgivare

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-16