Guest Editorial: Mini-Special Issue on the 30th International Symposium on Space Terahertz Technology (ISSTT 2019)
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2019

The papers in this special issue were presented at the 30th International Symposium on Space Terahertz Technology (ISSTT 2019) that took place in Gothenburg, Sweden, on April 15–17, 2019.

Författare

Victor Belitsky

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology

2156-342X (ISSN) 21563446 (eISSN)

Vol. 9 6 530-531 8893435

Ämneskategorier

Arkitektur

Teknikhistoria

Kulturgeografi

DOI

10.1109/TTHZ.2019.2946415

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-23