On the establishment of a mutant
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Peter Jagers

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

J. Baker

Monash University

Pavel Chigansky

The Hebrew University Of Jerusalem

Fima C. Klebaner

Monash University

Journal of Mathematical Biology

0303-6812 (ISSN) 1432-1416 (eISSN)

Ämneskategorier

Cellbiologi

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2020-02-10