Imaging lipid metabolism in Caenorhabditis elegans and other model organisms
Kapitel i bok, 2016

No abstract available

lifespan extension

caenorhabditis elegans

longevity

Författare

Helen Fink

Molekylär mikroskopi och bioteknik

Christian Brackmann

Lunds universitet

Annika Enejder

Chalmers, Biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Coherent Raman scattering microscopy

405-420
9781439867662 (ISBN)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Annan medicinsk bioteknologi

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-14