Definition of Tubular Anatomic Structures from Arbitrary Stereo Lithographic Surface
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2017

Författare

Johan Bondesson

Dynamik

Ga Young Suh

Stanford University

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Jason T. Lee

Stanford University

Michael D. Dake

Stanford University

Christopher P. Cheng

Stanford University

Engineering Health
Gothenburg, Sweden,

Ämneskategorier

Medicinteknik

Medicinsk bioteknologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-28