Quantification of Thoracic Aortic Longitudinal Centerline and Surface Curvatures for TEVAR Planning and Evaluation
Poster (konferens), 2018

Författare

Johan Bondesson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ga Young Suh

Stanford University

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Jason T. Lee

Stanford University

Michael D. Dake

Stanford University

Christopher P. Cheng

Stanford University

Leipzig Interventional Course (LINC)
Leipzig, Germany,

Ämneskategorier

Medicinteknik

Medicinsk bioteknologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-29