True Lumen Helicity in Type B Dissections
Poster (konferens), 2019

Författare

Johan Bondesson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ga Young Suh

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Michael D. Dake

Jason T. Lee

Christopher P. Cheng

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)
San Francisco, USA,

Ämneskategorier

Medicinteknik

Medicinsk bioteknologi

Mer information

Skapat

2020-02-18