True Lumen Helicity in Type B Dissections
Poster (konferens), 2019

Författare

Johan Bondesson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Ga Young Suh

Stanford University

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Michael D. Dake

University of Arizona

Jason T. Lee

Stanford University

Christopher P. Cheng

Stanford University

Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)
San Francisco, USA,

Ämneskategorier

Medicinteknik

Medicinsk bioteknologi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-18