Övningar i grundläggande statistisk analys
Bok, 2020

Författare

Björn Lantz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

ISBN

9789144137155

Utgivare

Studentlitteratur

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08