Completely bounded maps and invariant subspaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Mahmood Alaghmandan

Carleton University

I.G. Todorov

Queen's University Belfast

Nankai University

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Mathematische Zeitschrift

0025-5874 (ISSN) 1432-8232 (eISSN)

Vol. 294 1-2 471-489

Ämneskategorier

Algebra och logik

Matematik

Geometri

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1007/s00209-019-02255-3

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16