Development of a Serious Game to Enhance Assistive Rehabilitation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Mauro Bellone

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

F. Argese

Consorzio CETMA

A. Martini

Consorzio CETMA

P. Cirillo

Consorzio CETMA

I. Spada

Consorzio CETMA

A. Cerasa

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA) Sostenibile (ENEA)

International Journal of Medical Engineering and Informatics

1755-0653 (ISSN) 1755-0661 (eISSN)

Vol. 11 4 299-319

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

DOI

10.1504/IJMEI.2019.10012730

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-01