Shifting lead as PLM introduction strategy - A case study in EE automotive development
Paper i proceeding, 2007

Författare

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Diana Malvius

Sara Molneryd

Proceedings of PLM'07

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik