Geodetic Reference Frames in Presence of Crustal Deformations
Doktorsavhandling, 2007

ED
Opponent: Geoffrey Blewitt

Författare

Martin Lidberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7385-024-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2705

ED

Opponent: Geoffrey Blewitt

Mer information

Skapat

2017-10-06