Modelling and measurements of pyrolysis of large wood particles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jenny Larfeldt

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

M. Melaaen

Fuel

Vol. 79 1637-1643

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08