Getting innovations out of interactions in the public procurement context
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ala Pazirandeh Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Journal of Business and Industrial Marketing

0885-8624 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Företagsekonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2020-03-30