Social Activity in Gothenburg’s Intermediate City: Mapping Third Places through Social Media Data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Leticia Serrano-Estrada

Universidad de Alicante

Pablo Martí-Ciriquián

Universidad de Alicante

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Jenny Stenberg

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Applied Spatial Analysis and Policy

1874-463X (ISSN) 1874-4621 (eISSN)

Att implementera den kompakta staden: ett kritiskt perspektiv på hur "best practices" kan överföras

Formas, 2016-07-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Arkitektur

Kulturgeografi

DOI

10.1007/s12061-020-09338-3

Mer information

Skapat

2020-03-30