On sensing principles using temporally extended bar-codes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Vasileios Athanasiou

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Kiran Tadi

Vellore Institute of Technology

Mattan Hurevich

The Hebrew University Of Jerusalem

Shlomo Yitzchaik

The Hebrew University Of Jerusalem

Aldo Jesorka

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Zoran Konkoli

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

IEEE Sensors Journal

1530-437X (ISSN)

Ämneskategorier

Materialkemi

Systemvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1109/JSEN.2020.2977462

Mer information

Skapat

2020-04-20