Simulation of elliptic and hypo-elliptic conditional diffusions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Joris Bierkens

Vrije Universiteit Amsterdam

Frank van der Meulen

TU Delft

Moritz Schauer

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Advances in Applied Probability

0001-8678 (ISSN) 1475-6064 (eISSN)

Vol. 52

Ämneskategorier

Matematik

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-29