Moritz Schauer

Universitetslektor vid Tillämpad matematik och statistik

Jag arbetar med statistisk teori och metodologi för dynamiska stokastiska modeller som stokastiska differentialekvationer. Generellt beskriver dynamiska stokastiska modeller utvecklingen av processer och system som har dynamik med tidsmässiga eller rumsliga interaktioner, och visar deras stokastiska beteende. Tillämpningar av sådana modeller kan hittas inom alla områden, vare sig det är att modellera förändring i utbredandet av den västantarktiska shelfisen, interaktionen mellan neuroner i hjärnan eller deformation av vävnad under tumörtillväxt.

I synnerhet är jag intresserad av statistisk inferens för icke-linjära stokastiska differentialekvationer från indirekt observation, med hjälp av Bayesianska metoder för inferens. Jag arbetar med att hitta inferensprocedurer för sådana modeller med bevisligen goda stokastiska egenskaper, genom att använda modern sannolikhetsteori och stokastisk kalkyl och teorin om icke-parametrisk Bayesiansk inferens. Jag arbetar med deras beräkningsmässiga implementeringar genom att använda avancerade Markovkedje-Monte Carlo-tekniker.

Källa: chalmers.se
Image of Moritz Schauer

Visar 5 publikationer

2021

A piecewise deterministic Monte Carlo method for diffusion bridges

Joris Bierkens, Sebastiano Grazzi, Frank Van Der Meulen et al
Statistics and Computing. Vol. 31 (3)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Simulation of elliptic and hypo-elliptic conditional diffusions

Joris Bierkens, Frank van der Meulen, Moritz Schauer
Advances in Applied Probability. Vol. 52 (1), p. 173-212
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Nonparametric Bayesian estimation of a Hölder continuous diffusion coefficient

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
Brazilian Journal of Probability and Statistics. Vol. 34 (3), p. 537-579
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Nonparametric Bayesian inference for Gamma-type Lévy subordinators

Denis Belomestny, Shota Gugushvili, Moritz Schauer et al
Communications in Mathematical Sciences. Vol. 17 (3), p. 781-816
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Bayesian wavelet de-noising with the caravan prior

Shota Gugushvili, Frank van der Meulen, Moritz Schauer et al
ESAIM - Probability and Statistics. Vol. 23, p. 947-978
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 1 forskningsprojekt

2020–

Stochastic Continuous-Depth Neural Networks

Moritz Schauer Tillämpad matematik och statistik
Annika Lang Tillämpad matematik och statistik
Oskar Eklund Tillämpad matematik och statistik
Chalmers AI-forskningscentrum (CHAIR)

Det kan finnas fler projekt där Moritz Schauer medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.