The Pelvis as Physical Centre in Virtual Environments
Paper i proceeding, 2000

virtual reality

stage

body

space

embodiment

Författare

Josef Wideström

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Interaktionsdesign (Chalmers)

Pia Muchin

Göteborgs universitet

Presence 2000

1054-7460 (ISSN)

Vol. 1 1 1-2

PRESENCE 2000, the 3rd Annual International Workshop on Presence
Delft, Netherlands,

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-10